De top kwaliteiten van een e-commerce product owner

Een e-commerce product owner is het gezicht van een product en is een van de belangrijkste professionals in het ontwikkelen en opbrengen van een product binnen een bedrijf. Product owners zijn namelijk verantwoordelijk voor het maken, bestellen en keuren van producten tijdens hun ontwikkeling. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het succes van de producten en hebben ze de autoriteit om te bepalen wat er ontwikkelt moet worden en wanneer.

Over het algemeen is een product owner iemand die bedrijfs gericht te werk gaat. Zij begrijpen de markt, het product, het bedrijf en blijft daar continu bij betrokken. Ze hebben een duidelijke visie voor het product en werken nauw samen met stakeholders, klanten en het ontwikkelingsteam. Dit alles met het oog op een zo goed mogelijke klantenervaring.

Om dit te bereiken heeft een e-commerce product owner erg veel kennis nodig over verschillende onderwerpen. Hieronder beschrijven we een aantal van deze karakteristieke eigenschappen die nodig zijn om een goede e-commerce product owner te worden.

Wat maakt een e-commerce product owner een goede e-commerce product owner?

Een e-commerce product owner heeft veel verschillende kwaliteiten en verantwoordelijkheden nodig om ervoor te zorgen dat je succesvol in de e-commerce wordt. Hieronder beschrijven welke verantwoordelijkheden een e-commerce product owner nodig heeft:

Het uitwerken van de product visie

De hoofdtaak van een product owner is het uitwerken van een product visie per product. Dit hangt af van wat het idee van de product owner is en hoe het product zich ontwikkelt. Een product owner ziet dit product al uitgewerkt en in verdere fases voordat het ontwikkelt moet worden. Dit is gebaseerd op wat de klanten nodig hebben. Door samen te werken met stakeholders, klanten/doelgroepen en het ontwikkelingsteam moet de product owner ervoor zorgen dat er een product ontwikkelt wordt, wat aan de verwachtingen van een klant voldoet.

Veel kennis van het product

Om een product visie uit te werken moet de product owner veel kennis bezitten over het soort product en hoe dit product in de markt gaat liggen. Dit zorgt ervoor dat de product owner een duidelijk idee krijgt van de feedback en populariteit die het product krijgt wanneer deze gelanceerd is. Daarnaast zorgt een product owner ervoor dat hij het ontwikkelingsteam begeleid en ondersteunt tijdens de ontwikkeling van het product.

Goede communicatieve vaardigheden hebben

Een product owner moet ook goede communicatieve vaardigheden hebben. Zij moeten namelijk ervoor zorgen dat hun ideeën op de juiste manier worden overgebracht op het ontwikkelingsteam en moeten ervoor zorgen dat het duidelijk is waarom een product de oplossing biedt op een probleem van de klanten. Een product owner moet er dus voor zorgen dat de behoeften van een klant zijn verwerkt in het product.

Daarnaast moeten ze goede communicatie vaardigheden bezitten naar stakeholders en klanten. Zo moeten deadlines en specificaties duidelijk gecommuniceerd worden. Door met alle partijen oog-in-oog rond de tafel te gaan, zorg je ervoor dat je de ideeën over het product zo duidelijk mogelijk kan overbrengen, zonder dat daar onduidelijkheden over zijn.

Uitdagingen aangaan

Een product owner is de schakel tussen stakeholders, het ontwikkelingsteam en de klanten. Zij moeten dan ook alle behoeften in achting nemen bij het ontwikkelen van een product. Het kan natuurlijk voorkomen dat er dingen niet gaan zoals ze horen te gaan, mensen niet goed samenwerken of dat er op het laatste moment nog aanpassingen gedaan moeten worden aan het product. Dit alles gaat via de product owner en die is dus verantwoordelijk dat dit ook gebeurd.

Goede sociale vaardigheden hebben

Een product owner moet naast goede communicatieve vaardigheden ook sociale vaardigheden bezitten Ze moeten namelijk goed kunnen luisteren en begrijpen wat de problemen van de ontwikkelaars zijn tijdens het ontwikkelen van het product en moeten daarop kunnen anticiperen met een oplossing. Door goed te kunnen anticiperen op mogelijke problemen en andere situaties, zorgt een product owner ervoor dat het product een succes wordt.

De verwachtingen van een klant

Een product owner moet dus de behoeften van een klant duidelijk in kaart kunnen brengen. Ze moeten dus producten ontwikkelen die aan alle criteria voldoen waar klanten mee komen. Het is de bedoeling dat product owners de producten zo goed mogelijk opleveren. Ze leveren de producten op voor de deadline, voegen verschillende product features toe die de klant kunnen helpen, begrijpen de markt voor het product en moeten ervoor zorgen dat de klantverwachtingen overtroffen worden, zodat ze ook in toekomstige projecten willen investeren.

Advies van een e-commerce consultant

Een e-commerce product owner heeft dus veel verschillende eigenschappen en kwaliteiten nodig en vervult veel rollen gaandeweg. Wil je meer weten wat een e-commerce product owner voor je kan betekenen? Vraag het de consultants van Legacy. Zij kunnen je goed op weg helpen met het vinden van een goede e-commerce consultant!

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *